10 grunner til å handle i Nittedal

10 Grunner til å handle i Nittedal

1. Lokalt er mer miljøvennlig!
Gjennom å handle lokalt kan du blant annet bidra til å redusere miljøbelastningen fra transport. Lokale arbeidsplasser innebærer mindre reising til og fra jobb, samtidig som det kan være mindre miljøbelastning knyttet til varene. Det finnes mange lokale produsenter i Nittedal som gjør at man blant annet har mulighet til å velge kortreist mat. Har du mulighet til å gå eller sykle til ditt lokale utsalgssted bidrar du ytterligere positivt til både miljø og egen helse.

2. Et godt lokalt tilbud er viktig for folk med redusert helse
For mange er nærhet til butikken en viktig forutsetning for å kunne bo hjemme. Ved å sørge for at de lokale matbutikkene består vil man blant annet bidra til at flere eldre kan fortsette å bo hjemme, og at flere har mulighet til å handle nødvendige varer på egenhånd. Lokale tjenestetilbud kan også være avgjørende for at mennesker i Nittedal får den hjelpen de trenger der de bor.

3. Du slipper å vente på at varen kommer i posten
Å handle lokalt innebærer ofte at du kan få varen med en gang. Du unngår dermed ekstrautgifter som toll og bompenger, i tillegg til uforutsette forsinkelser.

4. Du slipper å bruke unødvendig tid i bil
Mange bruker allerede mye tid i bil, og ved å handle i lokale butikker kan man ofte spare enda mer tid bak rattet. Ved å handle lokalt er du også med på å bidra til at flere har et tilbud i gå- og sykkelavstand. Å benytte lokale aktivitetstilbud kan også bidra til å spare tid på transport, samtidig som du bidrar til å opprettholde det lokale tilbudet.

5. Du får et mer levende nærområde
For mange kan de lokale møteplassene i bygda ha like stor sosial som praktisk betydning. Gjennom at folk i bygda har lokale møteplasser bidrar man også til et mer levende nærområde, og gjør det mer attraktivt for nye bedrifter å etablere seg.

6. Du sikrer jobb i nærmiljøet til sønnen, søstra eller barnebarnet ditt
Handler du lokale varer og tjenester gir du et viktig bidrag til å opprettholde lokale arbeidsplasser. Lokale arbeidsplasser har en viktig betydning for mennesker i alle aldersgrupper, og er kanskje spesielt viktig for unge mennesker på jakt etter arbeidserfaring. Lokale bedrifter kan også bidra med viktige lærlingplasser og arbeidstrening.

7. Du kan se, kjenne på og prøve produktet

Hvis man kan se, prøve og kjenne på produktet kan man unngå eventuelle bomkjøp. Dermed vil et sikrere kjøp vil også kunne spare deg for unødvendig tidsbruk.

8. Lokal service betyr god service

Bedriftene i Nittedal er ofte villige til å strekke seg litt ekstra for å gi deg den beste servicen og kan også være mer fleksible enn store aktører med rigid regelverk. Dette kan blant annet innebære hjemlevering, en ekstra lang og hyggelig prat eller en sykkelreparasjon selv om de egentlig ikke har tid.

9. Mindre krysspendling ut og inn av Nittedal
Ved at flere av innbyggernes hverdagsaktiviteter som jobb og handling foregår i Nittedal minsker man også reisingen til og fra bygda. Gjennom å benytte lokale tjenester sikrer vi at bygdas tjenestetilbud og arbeidsplasser opprettholdes og unngår unødvendig reising til og fra Nittedal. Dette er bra for både bygda og miljøet. Nittedal har også en mengde gode aktivitetstilbud både sommer og vinter som både gir viktige arbeidsplasser og sørger for at vi ikke trenger å krysse kommunegrensa for å finne et godt fritidstilbud.

10. Tar du vare på lokale bedrifter får du bedre utvalg lokalt
Det er viktig at folk i Nittedal opplever at de har et tilstrekkelig lokalt tilbud. Gjennom å støtte lokale bedrifter gir du et viktig bidrag til at disse bedriftene kan bestå, samtidig som du gjør Nittedal til et mer attraktivt sted å etablere seg. Dermed er du med på sørge for et enda bedre utvalg på sikt, som igjen vil føre til flere arbeidsplasser, et mer levende nærområde og ha en positiv innvirkning på miljøet.